Feature Image 1

روایتی از دکتر مهدی بیانی

در میان ملل متمدنه،خط منحصرا وسیله نمایش و ضبط و تفهیم مقاصد و افکار است و استثنائاً ذوق لطیف ایرانی توانسته است از آن ، مانند سایر آثار صنایع ظریفه، نیز، استفاده کند و اینک قرنهاست که خط ایرانی یکی از مظاهر هنری ظریف ملی میباشد

Feature Image 2

تاملی در مینیاتور ایرانی

در طول درازنای تاریخ، ایران هیچگاه از وجود هنرمندان چیره دست خالی نبوده است وبه لطف فرهنگ غنی و هنرمندان توانمند، آثار بسیاری در زمینه های مختلف هنری بوجود آورده اندکه بخش عمده ای از پیشینه ایرانیان را تشکیل میدهد

Feature Image 3

سیاه مشق

سیاه مشق یکی از جلوه های هنرمندانه هنر خوشنویسی است که از زوایای مختلفی قابل نقد و بررسی است.این هنر از دوران قاجار و به دست توانای میرزا غلامرضا اصفهانی تبدیل به شاخه ای از هنر خوشنویسی شده است.

Feature Image 4

خط نقاشی- نقاشی خط

خط نقاشی در عصر حاضر به دلایل مختلفی توجه اقشار مختلفی از هنرمندان در حوزه هنرهای تجسمی و همچنین هنردوستان را به خود جلب کرده است و در حقیقت میتوان گفت این هنر در ادامه سیاه مشق نویسی تولد یافته شاهد آثار نوین در این میدان هستیم

.